Łączenie (zarządzanie danymi) — ArcGIS Pro | Dokumentacja (2023)

Streszczenie

Agreguje funkcje na podstawie określonych atrybutów.

Dostępne jest alternatywne narzędzie do operacji rozpuszczania. ZobaczRozpuszczanie paramiszczegóły w dokumentacji narzędzia.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa Dissolve

Ilustracja

Łączenie (zarządzanie danymi) — ArcGIS Pro | Dokumentacja (1)

Łączenie (zarządzanie danymi) — ArcGIS Pro | Dokumentacja (2)

(Video) Manage Data in ArcGIS Pro

Stosowanie

 • Atrybuty cech, które są agregowane przez to narzędzie, można podsumować lub opisać za pomocą różnych statystyk. Statystyka używana do podsumowania atrybutów jest dodawana do wyjściowej klasy obiektów jako pojedyncze pole ze standardem nazewnictwa typu statystyka + podkreślenie + nazwa pola wejściowego. Na przykład, jeśliSUMAtyp statystyki jest używany w polu o nazwieMUZYKA POP, dane wyjściowe będą zawierały pole o nazwieSUMA_POP.

 • Rozpuścićmoże tworzyć bardzo duże obiekty w wyjściowej klasie obiektów, zwłaszcza gdy w klasie obiektów znajduje się niewielka liczba unikalnych wartościRozpuść polaparametru lub podczas łączenia wszystkich funkcji w jedną. Bardzo duże obiekty mogą powodować problemy z przetwarzaniem lub wyświetlaniem lub słabą wydajność podczas rysowania na mapie lub podczas edycji. Problemy mogą również wystąpić, jeśli dane wyjściowe rozkładu utworzyły funkcję o maksymalnym rozmiarze na jednej maszynie, a dane wyjściowe zostały przeniesione na maszynę z mniejszą ilością dostępnej pamięci. Aby uniknąć tych potencjalnych problemów, użyjTwórz elementy wieloczęścioweparametr do tworzenia elementów jednoczęściowych w celu podzielenia potencjalnie większych elementów wieloczęściowych na wiele mniejszych elementów. W przypadku wyjątkowo dużych obiektów stworzonych przezRozpuścićnarzędzie, tzwKostka do gryNarzędzie może służyć do dzielenia dużych funkcji w celu rozwiązania problemów z przetwarzaniem, wyświetlaniem lub wydajnością.

 • Wartości zerowe są wyłączone ze wszystkich obliczeń statystycznych. Na przykład średnia z 10, 5 i zero to 7,5 ((10 + 5) / 2). Funkcja count zwraca liczbę wartości uwzględnionych w obliczeniu statystycznym, która w tym przypadku wynosi 2.

  (Video) ArcGIS Pro Analysis - Merge

 • To narzędzie użyje procesu kafelkowania do obsługi bardzo dużych zestawów danych w celu uzyskania lepszej wydajności i skalowalności. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczGeoprzetwarzanie z dużymi zbiorami danych.

 • Dostępność pamięci fizycznej może ograniczać ilość (i złożoność) funkcji wejściowych, które można przetworzyć i połączyć w jedną funkcję wyjściową. To ograniczenie może spowodować wystąpienie błędu, ponieważ proces łączenia może wymagać więcej pamięci niż jest dostępna. Aby temu zapobiec,Rozpuścićmoże dzielić i przetwarzać cechy wejściowe za pomocą algorytmu adaptacyjnego kafelkowania. Aby określić funkcje, które zostały ułożone sąsiadująco, uruchomCzęstotliwośćnarzędzia na wyniku tego narzędzia, określając te same pola, które zostały użyte w procesie łączenia dlaPola częstotliwościparametr. Każdy rekord z wartością częstotliwości równą 2 został podzielony na kafelki. Granice kafelków są zachowywane w obiektach wyjściowych, aby zapobiec tworzeniu obiektów, które są zbyt duże, aby mogły być używane przez system ArcGIS.

  Ostrożność:

  DziałanieRozpuścićna wyjściu poprzedniego procesu rozpuszczania rzadko zmniejszy liczbę funkcji na wyjściu, gdy oryginalne przetwarzanie podzieliło i przetworzyło dane wejściowe przy użyciu kafelkowania adaptacyjnego. Maksymalny rozmiar dowolnej funkcji wyjściowej jest określony przez ilość dostępnej pamięci w czasie wykonywania; wyjście zawierające kafelki jest wskaźnikiem, że dalsze rozpuszczanie dostępnych zasobów spowoduje sytuację braku pamięci lub spowoduje, że funkcja będzie bezużyteczna. Dodatkowo uruchomienieRozpuścićnarzędzia po raz drugi na danych wyjściowych, które zostały utworzone w ten sposób, może spowodować spowolnienie działania przy niewielkim lub zerowym wzmocnieniu i może spowodować nieoczekiwaną awarię.

 • TheNiepodzielone linieparametr dotyczy tylko wejścia liniowego. Jeśli określono wartość domyślną, linie są łączone w jeden element; w przeciwnym razie tylko dwie linie, które mają wspólny punkt końcowy (tzw. pseudowęzeł), są łączone w jedną ciągłą linię.

  (Video) ArcGIS Pro: Using the Merge Edit tool to create new features

 • jeśliFunkcje wejściowetyp geometrii wartości parametru to punkt lub wielopunkt, aTwórz elementy wieloczęścioweparametr jest zaznaczony, wynikiem będzie wielopunktowa klasa obiektów. W przeciwnym razie, jeśliTwórz elementy wieloczęścioweparametr jest odznaczony, wynikiem będzie klasa obiektów punktowych.

Parametry

EtykietaWyjaśnienieTyp danych

Funkcje wejściowe

Funkcje do agregacji.

Warstwa funkcji

Wyjściowa klasa obiektów

Klasa obiektów, która ma zostać utworzona, która będzie zawierać zagregowane funkcje.

Klasa obiektów

Rozpuść pola

(Opcjonalny)

Pole lub pola, według których zostaną zagregowane obiekty.

Pole

Pola statystyki

(Opcjonalny)

Określa pole lub pola liczbowe zawierające wartości atrybutów, które zostaną użyte do obliczenia określonej statystyki. Można określić wiele kombinacji statystyk i pól. Wartości puste są wykluczone ze wszystkich obliczeń.

Pola atrybutów tekstowych można podsumować za pomocą pierwszej i ostatniej statystyki. Pola atrybutów liczbowych można podsumować za pomocą dowolnej statystyki.

Dostępne typy statystyk to:

 • Suma— Wartości dla określonego pola zostaną zsumowane.
 • Mieć na myśli— zostanie obliczona średnia dla określonego pola.
 • Minimum—Zostanie znaleziona najmniejsza wartość dla wszystkich rekordów określonego pola.
 • Maksymalny— zostanie znaleziona największa wartość dla wszystkich rekordów określonego pola.
 • Zakres— Obliczony zostanie zakres wartości (maksimum minus minimum) dla określonego pola.
 • Odchylenie standardowe— Obliczone zostanie odchylenie standardowe wartości w określonym polu.
 • Liczyć—Zostanie znaleziona liczba wartości uwzględnionych w obliczeniach. Każda wartość zostanie zliczona z wyjątkiem wartości pustych. Aby określić liczbę wartości pustych w polu, utwórz licznik dla danego pola, utwórz licznik dla innego pola, które nie zawiera wartości pustych (na przykład identyfikator OID, jeśli jest obecny) i odejmij dwie wartości.
 • Pierwszy— Zostanie użyta określona wartość pola pierwszego rekordu na wejściu.
 • Ostatni— Zostanie użyta określona wartość pola ostatniego rekordu na wejściu.
 • Mediana— zostanie obliczona mediana dla wszystkich rekordów określonego pola.
 • Zmienność— Obliczona zostanie wariancja dla wszystkich rekordów określonego pola.
 • Unikalny— Zliczona zostanie liczba unikalnych wartości określonego pola.
 • Powiązać— Wartości dla określonego pola zostaną połączone. Wartości można rozdzielić za pomocąSeparator konkatenacjiparametr.
Tabela wartości

Twórz elementy wieloczęściowe

(Opcjonalny)

Określa, czy obiekty wieloczęściowe będą dozwolone w wyjściowej klasie obiektów.

 • Zaznaczone — obiekty wieloczęściowe będą dozwolone w wyjściowej klasie obiektów. To jest ustawienie domyślne.
 • Niezaznaczone — obiekty wieloczęściowe nie będą dozwolone w wyjściowej klasie obiektów. Dla każdej części zostaną utworzone indywidualne elementy.
logiczne

Niepodzielone linie

(Opcjonalny)

Określa, w jaki sposób zostaną rozłożone elementy liniowe.

 • Niezaznaczone — linie zostaną połączone w jeden obiekt. To jest ustawienie domyślne.
 • Zaznaczone — linie zostaną rozpuszczone tylko wtedy, gdy dwie linie mają wspólny wierzchołek końcowy.
logiczne

Separator konkatenacji

(Opcjonalny)

Znak lub znaki, które będą używane do łączenia wartości, gdyPowiązanieopcja jest używana dlaPola statystykiparametr.

Strunowy
arcpy.management.Dissolve(in_features, out_feature_class, {dissolve_field}, {statistics_fields}, {multi_part}, {unsplit_lines}, {concatenation_separator})
NazwaWyjaśnienieTyp danych

w_funkcjach

Funkcje do agregacji.

Warstwa funkcji

out_feature_class

Klasa obiektów, która ma zostać utworzona, która będzie zawierać zagregowane funkcje.

Klasa obiektów

pole_rozpuszczalne

[rozpuszczanie_pola,...]

(Opcjonalny)

Pole lub pola, według których zostaną zagregowane obiekty.

Pole

pola_statystyczne

[[pole, {typ_statystyki}],...]

(Opcjonalny)

Określa pole lub pola liczbowe zawierające wartości atrybutów, które zostaną użyte do obliczenia określonej statystyki. Można określić wiele kombinacji statystyk i pól. Wartości puste są wykluczone ze wszystkich obliczeń.

Pola atrybutów tekstowych można podsumować za pomocą pierwszej i ostatniej statystyki. Pola atrybutów liczbowych można podsumować za pomocą dowolnej statystyki.

Dostępne typy statystyk to:

 • SUMA— Wartości dla określonego pola zostaną zsumowane.
 • MIEĆ NA MYŚLI— zostanie obliczona średnia dla określonego pola.
 • MIN—Zostanie znaleziona najmniejsza wartość dla wszystkich rekordów określonego pola.
 • MAKS— zostanie znaleziona największa wartość dla wszystkich rekordów określonego pola.
 • ZAKRES— Obliczony zostanie zakres wartości (maksimum minus minimum) dla określonego pola.
 • STD— Obliczone zostanie odchylenie standardowe wartości w określonym polu.
 • LICZYĆ—Zostanie znaleziona liczba wartości uwzględnionych w obliczeniach. Każda wartość zostanie zliczona z wyjątkiem wartości pustych. Aby określić liczbę wartości pustych w polu, utwórz licznik dla danego pola, utwórz licznik dla innego pola, które nie zawiera wartości pustych (na przykład identyfikator OID, jeśli jest obecny) i odejmij dwie wartości.
 • PIERWSZY— Zostanie użyta określona wartość pola pierwszego rekordu na wejściu.
 • OSTATNI— Zostanie użyta określona wartość pola ostatniego rekordu na wejściu.
 • MEDIANA— zostanie obliczona mediana dla wszystkich rekordów określonego pola.
 • ZMIENNOŚĆ— Obliczona zostanie wariancja dla wszystkich rekordów określonego pola.
 • UNIKALNY— Zliczona zostanie liczba unikalnych wartości określonego pola.
 • POWIĄZAĆ— Wartości dla określonego pola zostaną połączone. Wartości można rozdzielić za pomocąseparator_konkatenacjiparametr.
Tabela wartości

wiele_części

(Opcjonalny)

Określa, czy obiekty wieloczęściowe będą dozwolone w wyjściowej klasie obiektów.

 • MULTI_CZĘŚĆObiekty wieloczęściowe będą dozwolone w wyjściowej klasie obiektów. To jest ustawienie domyślne.
 • POJEDYNCZA_CZĘŚĆObiekty wieloczęściowe nie będą dozwolone w wyjściowej klasie obiektów. Dla każdej części zostaną utworzone indywidualne elementy.
logiczne

niepodzielone_linie

(Opcjonalny)

Określa, w jaki sposób zostaną rozłożone elementy liniowe.

 • ROZWIŃ_LINIELinie zostaną rozpuszczone w jeden element. To jest ustawienie domyślne.
 • NIEPODZIELONE_LINESLinie zostaną rozpuszczone tylko wtedy, gdy dwie linie mają wspólny wierzchołek końcowy.
logiczne

separator_konkatenacji

(Opcjonalny)

Znak lub znaki, które będą używane do łączenia wartości, gdyPOWIĄZANIEopcja jest używana dlapola_statystyczneparametr.

Strunowy

Próbka kodu

Rozwiąż przykład 1 (okno Pythona)

Poniższy skrypt okna w języku Python demonstruje, jak używaćRozpuścićdziałać w trybie natychmiastowym.

import arcpyarcpy.env.workspace = "C:/data/Portland.gdb/Taxlots"arcpy.management.Dissolve("taxlots", "C:/output/output.gdb/taxlots_dissolved", ["LANDUSE", "TAXCODE" ], „”, „POJEDYNCZA_CZĘŚĆ”, „ROZKŁADANIE_LINI”)
(Video) ArcGIS Online i edycja danych w terenie
Rozwiąż przykład 2 (autonomiczny skrypt)

Poniższy skrypt autonomiczny pokazuje, jak używać programuRozpuścićfunkcjonować.

# Nazwa: Dissolve_Example2.py# Opis: Rozwiąż funkcje na podstawie wspólnych atrybutów# Importuj moduły systemoweimport arcpyarcpy.env.workspace = "C:/data/Portland.gdb/Taxlots"# Ustaw zmienne lokalnesinFeatures = "taxlots"tempLayer = "taxlotsLyr" expression = arcpy.AddFieldDelimiters(inFeatures, "LANDUSE") + " <> ''"outFeatureClass = "C:/output/output.gdb/taxlots_dissolved"dissolveFields = ["LANDUSE", "TAXCODE"]# Uruchom MakeFeatureLayer i SelectLayerByAttribute. Ma to na celu wyłącznie wykluczenie # obiektów, które nie są pożądane w output.arcpy.management.MakeFeatureLayer(inFeatures, tempLayer)arcpy.management.SelectLayerByAttribute(tempLayer, "NEW_SELECTION", expression)# Uruchom Dissolve przy użyciu LANDUSE i TAXCODE jako Dissolve Fieldsarcpy. management.Dissolve(tempLayer, outFeatureClass, solveFields, "", "SINGLE_PART", "DISSOLVE_LINES")

Środowiska

Bieżący obszar roboczy,Obszar roboczy Scratcha,Wyjściowy układ współrzędnych,Przemiany geograficzne,Zakres,Rozdzielczość XY,Tolerancja XY,Dane wyjściowe mają wartości M,Rozdzielczość M,Tolerancja,Dane wyjściowe mają wartości Z,Domyślna wartość wyjściowa Z,Rozdzielczość Z,Tolerancja Z,Kwalifikowane nazwy pól,Wyjście CONFIG Słowo kluczowe,Automatyczne zatwierdzenie,Wyjściowa domena XY,Domena wyjściowa M,Domena wyjściowa Z

(Video) ArcGIS Insights: Adding Database Connectors

Informacje o licencji

 • Podstawowy: Tak
 • Standardowy: Tak
 • Zaawansowany: Tak

powiązane tematy

 • Omówienie zestawu narzędzi Generalization
 • Znajdź narzędzie do geoprzetwarzania
 • Jak działa Dissolve (zarządzanie danymi).
 • Rozpuszczanie parami

Informacje zwrotne na ten temat?

FAQs

Can I get ArcGIS Pro for free? ›

You may qualify to buy ArcGIS for Personal Use or ArcGIS for Student Use, both of which include ArcGIS Pro. You can get an ArcGIS Pro free trial.

What is the difference between ArcGIS and ArcGIS Pro? ›

ArcGIS Desktop vs ArcGIS Pro

It's allows to create maps, perform Spatial analysis, and manage data. ArcGIS Pro is a powerful, single desktop GIS Application, and ESRI's Geospatial Cloud. The ArcGIS Pro supports data visualization, advanced analysis and authoritative data maintenance in both 2D and 3D.

How do I open a .shapefile in ArcGIS Pro? ›

You can access a shapefile in ArcGIS Pro using a folder connection in the Catalog pane.
...
Add a shapefile to the map
 1. Add a connection to a folder.
 2. Browse to the location of the shapefile within the folder connection.
 3. Right-click the shapefile and select Add to Current Map. to add the shapefile to the current map.

How do I find unique values in ArcGIS Pro? ›

Usage notes
 1. Use the Legend tab. to view the unique values on the map and make selections based on the values. ...
 2. Use the Symbology tab. to change the field displayed on the map or switch to a different type of map.
 3. Use the Annotation tab. ...
 4. Use the Appearance tab. ...
 5. Use the Attributes tab.

How long is ArcGIS Pro free trial? ›

Start creating and designing maps with a free 21-day trial of ArcGIS Pro, Esri's most powerful single desktop GIS application.

How long is ArcGIS free trial? ›

Start creating and sharing maps with a free 21-day trial of ArcGIS Online.

Why ArcGIS Pro is better than ArcMap? ›

ArcGIS Pro is a 64-bit multi-threaded application with powerful processing and an upgraded display engine that allows faster analysis and rendering than ArcMap. The 2D and 3D maps created in ArcGIS Pro can be shared as web maps and web scenes to ArcGIS Online and ArcGIS Enterprise with ease.

What is the purpose of ArcGIS Pro? ›

ArcGIS Pro is a full-featured professional desktop GIS application from Esri. With ArcGIS Pro, you can explore, visualize, and analyze data; create 2D maps and 3D scenes; and share your work to ArcGIS Online or your ArcGIS Enterprise portal.

What is the benefit of ArcGIS Pro? ›

ArcGIS Pro allows you to seamlessly share 2D and 3D maps, layers, geoprocessing tools, layouts, tasks, entire projects, and more.

Can you use ArcGIS Pro offline? ›

If you need to work in a disconnected environment, you can authorize ArcGIS Pro to work offline. This allows you to use the application without connecting to the network. When you authorize ArcGIS Pro to work offline, you can only use the application on one machine.

How to use ArcGIS for free? ›

Can I use ArcGIS Online for free? Yes, if it is for noncommercial use. With a free public account, you can create, store, and manage maps, scenes, and apps, and share them. You also get access to content shared by Esri and GIS users around the world.

Can you create shapefile in ArcGIS Pro? ›

To create a new polygon Shapefile in ArcGIS Pro, go under the View tab, Catalog pane, go to folders, right-click on folder, where you went the data set, and select New > Shapefile.

What are Z-values in ArcGIS Pro? ›

The z-value field is a property of a feature class that is enabled when a feature class is initially created. Z-values provide the ability to model and analyze point, polyline, and polygon features in three-dimensional (3D) space.

How much is ArcGIS price? ›

ArcGIS Pricing Overview
Viewer $100 On Premise per yearArcGIS for Personal Use $100 On Premise per yearEditor $200 On Premise per year
Field Worker $350 On Premise per yearCreator $500 On Premise per yearGIS Professional Basic 2,750 On Premise per year
GIS Professional Advanced 3,800 On Premise per year

How long does an ArcGIS license last? ›

License duration

A perpetual license entitles you to use the application indefinitely. Named User licenses are subscription-based. They are renewed annually along with your ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise organization.

Is there a free alternative to ArcGIS? ›

QGIS. QGIS is the #1 completely free (& open source!) GIS software solution available right now.

How can I learn ArcGIS fast? ›

Esri has many resources that will help you quickly learn about how GIS technology can help you work more effectively.
 1. Subscribe to ArcUser, ArcNews, and ArcWatch for free. ...
 2. Make a map on ArcGIS Online. ...
 3. Read a blog. ...
 4. Visit ArcGIS Resource at the Esri website. ...
 5. Get social. ...
 6. Read an introductory book. ...
 7. Listen to a webinar.

Is ArcGIS being discontinued? ›

As you have likely heard, ArcMap is being retired in March 2026. ArcGIS has evolved into a modern suite of apps – ArcGIS Online, ArcGIS Field Maps, ArcGIS Story Maps, ArcGIS Dashboards, ArcGIS Pro, and many others.

Do I need a license to use ArcGIS? ›

A Single Use license authorizes one person to use ArcGIS Pro. That person can use the software on one computer at a time. A Single Use license does not require signing in to an ArcGIS organization to use the software.

Should I get ArcGIS online or pro? ›

In general, ArcGIS Online has much more capability for interactive and collaborative use of GIS than ArcGIS Pro does. The ArcGIS Online home page. Notice on the taskbar at the bottom how it is being accessed through the Chrome browser. Although the two platforms are different, they do communicate with each other.

What is the difference between ArcGIS Pro Basic and Standard license? ›

The Standard license level includes all the functionality of the Basic license level and adds functionality in the areas of database management, editing, geoprocessing, and imagery management. An ArcGIS Pro software license that is valid for a specific time period, usually one year, after which it must be renewed.

What are the disadvantages of ArcGIS? ›

 • Price-The first con to spot is the price. ...
 • It is not open source-I bet this is the reason why it's not very preferred in academia.
 • It crashes often-The previous versions seem to hit but have got better from 10.0.
 • ArcMap's interface aesthetically is not very adorable. ...
 • ArcGIS online search from a pro is limited.
Sep 27, 2019

Why use Python in ArcGIS Pro? ›

Python scripting makes it possible to automate workflows in ArcGIS Pro. In this tutorial, you will write code to determine the number of features for all the feature classes in the workspace. This also introduces some of the basics of Python syntax. You will write code in the Python window in ArcGIS Pro.

What language is ArcGIS Pro written in? ›

The primary differences are that ArcGIS Pro uses Python 3 and other ArcGIS products use Python 2, and ArcPy has some differences in the tools it includes. For example, the arcpy. mapping module is replaced by the arcpy.mp module.

Do I need ArcGIS desktop if I have ArcGIS Pro? ›

ArcGIS Pro is included with the ArcGIS Desktop product. If you have ArcGIS Desktop and are current on maintenance, you have access to ArcGIS Pro and can download it from My Esri. You can license ArcGIS Pro any way that suits you—Named User, single user, or concurrent user.

How do I improve my ArcGIS Pro performance? ›

Web tool performance tips
 1. Use layers for project data.
 2. Use data local to ArcGIS Server.
 3. Write intermediate data to memory.
 4. Preprocess data used by your tasks.
 5. Add attribute indexes.
 6. Add spatial indexes.
 7. Use synchronous rather than asynchronous.
 8. Avoid unneeded coordinate transformations.

Why should I learn ArcGIS? ›

It can lead to employment in a wide variety of fields such as government, real estate, public health, crime mapping, landscape architecture, and community planning. Choose an area that interests you then start taking courses on how ArcGIS software can benefit your industry.

Can my computer run ArcGIS Pro? ›

RAM Minimum 4 GB of RAM; 8 GB or more is strongly recommended. Maintenance > System, look for Installed memory (RAM). Disk Space At least 6 GB of disk space on Windows boot disk for ArcGIS Pro software. An additional 5-10 GB for the GIS data you will receive and generate in the course computer work.

Do ArcGIS solutions cost money? ›

How much do ArcGIS Solutions cost? ArcGIS Solutions are included with your ArcGIS Online subscription and ArcGIS Enterprise licensing. There is no additional cost.

Is ArcGIS for Excel free? ›

You can sign up for a free trial ArcGIS Online subscription. The authentication method you use to access ArcGIS must be properly configured by your ArcGIS administrator.

Is ArcGIS free to learn? ›

If you're an ArcMap user already, then start with “Going Pro: ArcGIS Pro Essentials for ArcMap Users”. In this free Esri training course, you can learn how to be productive right away.

What is the size limit for shapefiles in ArcGIS Pro? ›

Geometry limitations

There is a 2 GB size limit for any shapefile component file, which translates to a maximum of roughly 70 million point features. The actual number of line or polygon features you can store in a shapefile depends on the number of vertices in each line or polygon (a vertex is equivalent to a point).

How do I map Excel data in ArcGIS Pro? ›

Add a Microsoft Excel table to the map
 1. Click the Add Data button. on the Map tab on the ribbon.
 2. Browse to the Excel workbook file when the Add Data browse dialog box appears.
 3. Double-click the Excel workbook file.
 4. Click the table you want to add to the map.
 5. Click Select.

Can I use ArcGIS Pro with a public account? ›

Your account is an ArcGIS public account

An ArcGIS public account has limited access to ArcGIS Online and does not allow you to use ArcGIS Pro. You can confirm that your account is a public account by signing in to ArcGIS Online from a web browser.

Is there a free version of GIS? ›

QGIS is perhaps the only free GIS platform that's effectively comparable to ArcGIS. Use it for basic GIS tasks like map production and geospatial analysis, as well as more specific tasks like disaster risk reduction, terrain analysis, and environmental resource mapping.

Can I use ArcGIS Pro without an organization? ›

A Single Use license authorizes one person to use ArcGIS Pro. That person can use the software on one computer at a time. A Single Use license does not require signing in to an ArcGIS organization to use the software.

Does ArcGIS Pro require a license? ›

By default, ArcGIS Pro is licensed with a Named User license that is managed through an ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise organization. If you purchase ArcGIS Pro as a stand-alone application, or as part of an application bundle, this is the only license type available.

Do you have to pay for ArcGIS? ›

Does ArcGIS Online require a subscription? Yes. To access all the capabilities of ArcGIS Online, your organization needs to purchase an annual subscription. Free trials can be used to test the full functionality before you buy it.

Is ArcGIS public account free? ›

An ArcGIS public account is a free account designed for personal, non-commercial use. With a public account you can: Create, store, and manage maps, scenes, layers, apps, and other geospatial content. Share content with others.

How much does GIS cost? ›

ArcGIS Pricing Overview
Viewer $100 On Premise per yearArcGIS for Personal Use $100 On Premise per yearArcGIS for Student Use $100 On Premise per year
Field Worker $350 On Premise per yearCreator $500 On Premise per yearGIS Professional Basic $700 On Premise per year
GIS Professional Advanced 3,800 On Premise per year

Can I use Google Maps as GIS? ›

Google Maps is probably the most widely used of the GIS platforms. Although it is not necessarily the best tool for complex data visualization, it is extremely robust and easy to use on mobile devices, and is better for the demonstration of routes and journey times.

How to install ArcGIS for free? ›

Download ArcGIS Pro from My Esri

Go to My Esri. At the top of the page, the Overview tab is selected. Your organization profile is displayed. At the top of the page, click the Downloads tab.

Videos

1. 🎖 Zarządzanie środowiskami hybrydowymi w oparciu o Azure Arc – Artur Molendowski
(Konferencja Online - Canal 1)
2. Zobacz swój dom z satelity
(Sposób Na)
3. GEOSECMA for ArcGIS - Analizy sieciowe
(Esri Polska)
4. ArcGIS Online w Planowaniu Przestrzennym
(Esri Polska)
5. Zastosowanie metodyki BIM, GIS oraz danych otwartych w Hydrotechnice
(AEC Design)
6. Cyfrowe wsparcie geoinformacji dla Smart City [GIS}
(Pięć żywiołów - Droniada)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 09/02/2023

Views: 5917

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.